Bok

Lönn

Ek

Körsbär

Furu

Laminat

Teknisk information